NEWS

Endüstri Haberleri

Springbio'nun ruminant üretiminde antibiyotik yem katkı maddelerine alternatif olarak, Spring kaplı Esansiyel yağı, Spring kaplı formik asit gibi 'doğal' ürünlerin kullanımı

1940'larda penisilinin keşfinden ve uygulanmasından bu yana antibiyotikler, insanlar ve hayvanlar için bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve tedavisinde benzersiz roller oynamıştır.Ayrıca hayvan yemlerinde antibiyotik kullanımının yem verimliliğini artırmanın önemli bir yolu olduğu da kanıtlanmıştır.Hayvan büyümesini teşvik etmek ve hayvansal ürünlerin kalitesini artırmak.

Bununla birlikte, antibiyotiklerin mantıksız olması, dirençli bakterilerin ve dirençli faktörlerinin hayvanlardan insanlara transferine yol açabilecek dirençli bakterilerin gelişmesi korkusuna yol açmıştır.

Antibiyotik Cortex Eucommiae Extract'a alternatif olarak öne çıkan ürünlerimiz;Astragalus polisakkaritleri;Kaplamalı Kekik tozu;Sinnamaldehit Tozu; Kaplamalı Karvakrol;demirli fumarat


Gönderim zamanı: Eylül-08-2020